Arbeidsrecht advocaat nodig?
Bel vrijblijvend: 010 - 798 05 79
Home > Ontslagvergoeding
ontslagvergoeding Rotterdam

Ontslagvergoeding in Rotterdam

Heeft u recht op ontslagvergoeding?

Wanneer u wordt ontslagen, heeft u in de meeste gevallen recht op een schadevergoeding. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de leeftijd, de duur van het dienstverband en de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Onze arbeidsrecht advocaten kunnen u alles vertellen over ontslagvergoedingen. Per 1 juli 2015 spreken we door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid niet langer van een ontslagvergoeding, maar van een transitievergoeding.

Er zijn verschillende manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen. Als dit vanuit de werkgever wordt geïnitieerd betekent dit in de meeste gevallen dat er een transitievergoeding verstrekt moet worden aan u als werknemer. Deze vergoeding is bedoeld voor het overgangstraject naar een andere baan.

U heeft recht op deze vergoeding als:

  • u langer dan 2 jaar bij de werkgever in dienst bent geweest;
  • het ontslag niet het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van u als medewerker;
  • u ouder bent dan 18 jaar en meer dan 12 uur gemiddeld per week werkt;
  • u nog niet de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

De maximale hoogte van de transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000 of het jaarsalaris als dat hoger is dan € 75.000 (vanaf 1 januari 2016 wordt het maximum € 76.000). Overigens geldt er geen vergoeding als het ontslag een gevolg is van faillissement, surseance van betaling of als het bedrijf in de schuldsanering zit.

Richtlijnen omtrent de transitievergoeding berekenen

Waar voorheen gebruik werd gemaakt van de zogenaamde Kantonrechtersformule om de ontslagvergoeding te berekenen, wordt er nu een andere basis gebruikt voor de transitievergoeding. De hoogte wordt als volgt berekend:

  • u ontvangt per gewerkt half dienstjaar 1/6 maandsalaris als vergoeding;
  • vanaf het 10e dienstjaar ontvangt u een vergoeding van een 1/4 maandsalaris per half dienstjaar;
  • Bent u 50 jaar of ouder? En heeft u 10 jaar of langer bij uw werkgever gewerkt? Voor elk half dienstjaar vanaf het 50e jaar geldt, tot 2020: 1/2 maandsalaris per elk half dienstjaar. Dit geldt niet als het bedrijf minder dan 25 werknemers in dienst heeft.

In sommige gevallen is er in uw cao een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding opgenomen. Als dat het geval is gelden de regels van de cao.

Wilt u als werkgever in de regio Rotterdam berekenen wat de uitkomst van deze formule voor uw werknemer zou inhouden? Neem dan contact met ons advocatenkantoor op. Wij zijn specialisten op het gebied van arbeidsrecht in Rotterdam, maak direct een afspraak!

Menu